El portal del receptor només informa d’una sèrie de camps del contingut facturae que s’han definit com a bàsics. D’aquesta manera, tot i que e-FACT accepta aquelles factures que inclouen en les extensions camps “utilities” com és aquest camp, aquestes no són homogènies per tots els proveïdors i no estan homologades pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i per tant, ara mateix, no es validen ni es visualitzen en el visor.

Ara mateix, per poder visualitzar aquest i altres camps particulars de determinats proveïdors, hi ha dues solucions:

  • Utilitzar els visors particulars i gratuïts que ofereixen els propis proveïdors. El procediment és donar-se d'alta a la web del proveïdor com a client per a poder fer totes les gestions i veure factures. En aquesta factura en PDF trobaràs el detall, per exemple, en proveïdors de llum i gas, podràs trobar el CUPS, "Código Universal de Punto de Suministro".
  • Demanar als proveïdors que et passin la factura adjunta en PDF amb una visualització que et permeti veure aquests camps.