Com descarregar les factures en format XML?

El format XML de les factures és el format original amb el qual s’envia la factura a la plataforma e.FACT. Per descarregar les factures en aquest format, primer cal que seleccionis les factures a descarregar del llistat (també es poden seleccionar totes les factures clicant a “Seleccionar tot”)

Clica a “Baixar els documents del filtre aplicat”

Es mostrarà una finestra emergent amb les opcions de descàrrega. Selecciona “Factures en format XML” per la descàrrega de la factura en format XML.

Per descarregar les factures, l’e.FACT genera un fitxer amb extensió .ZIP amb totes les factures XML que s’hagin seleccionat per a la seva descàrrega.

Com descarregar les factures en format PDF?

Per a descarregar les factures en format PDF, cal que seleccionis les factures del llistat a descarregar (també es poden seleccionar totes les factures clicant a “Seleccionar tot”)

Clica a “Baixar els documents del filtre aplicat”

Es mostrarà una finestra emergent amb les opcions de descàrrega. Selecciona “Factures en format PDF” per la descàrrega de la factura en format PDF.

Per descarregar les factures, l’e.FACT genera un fitxer amb extensió .ZIP amb totes les factures en format PDF, que s’hagin seleccionat per a la seva descàrrega.

Per descarregar les factures en un únic fitxer PDF, clica sobre “Visualitzar i imprimir els documents seleccionats”.

Quantes factures puc descarregar (en format XML o PDF)?
El portal permet seleccionar fins a 500 factures per a poder-les descarregar.
Com descarregar els adjunts de la factura?

Des del llistat de factures, clica sobre la factura que té adjunts a descarregar:

Clica “Veure document adjunt” i es descarregaran els adjunts a la factura