Com descarregar les factures en format XML?

El format XML de les factures és el format original amb el qual s’envia la factura a la plataforma e-FACT. Per descarregar les factures en aquest format, primer cal que seleccionis les factures a descarregar del llistat (màxim 50 factures).

imatge_2.png

Clicar el botó de “Descarregar XML”, i l’e-FACT genera un fitxer amb extensió .ZIP amb totes les factures XML que s’hagin seleccionat per a la seva descàrrega.

Com descarregar les factures en format PDF?

Per a descarregar les factures en format PDF, cal que seleccionis les factures del llistat a descarregar (màxim 50 factures).

imatge_1.png

Clicar el botó de “Descarregar PDF”, i l’e-FACT genera un fitxer amb extensió .ZIP amb totes les factures PDF que s’hagin seleccionat per a la seva descàrrega.

Quantes factures puc descarregar (en format XML o PDF)?

El portal permet seleccionar fins a 50 factures per a poder-les descarregar.

Com descarregar els adjunts de la factura?

Des del llistat de factures, clica sobre la factura que té adjunts a descarregar:

imatge_4.png

 

Clica al botó “Adjunts” i podràs descarregar els adjunts de la factura

imatge_5.png