Tipus de modalitats d'accés al servei e-FACT

Modalitat 1: Mitjançant el portal EACAT

Permet la connexió al portal de recepció de factures a través de l’EACAT a la pestanya "Aplicacions" i des d'aquest pots gestionar les factures, com registrar-les en RCF, rebutjar-les o indicar que està pagada.

Modalitat 2: Mitjançant l’adaptació del vostre programari de gestió comptable

Permet la connexió des del programari de gestió comptable propi. 

Amb aquesta opció, una vegada realitzada l'alta, retornarem les credencials de connexió de l'entorn
de PREPRODUCCIÓ per tal de realitzar les proves d'integració necessàries.

Una vegada finalitzada la integració a entorn de PRE ens hauràs d’informar de la data en la qual posaràs el teu sistema a PRODUCCIÓ i serà quan se't farà arribar les dades de connexió a l'entorn real.

Per a més detall consulta la Integració amb l'e.FACT.

Modalitat 3: Mitjançant un proveïdor de plataforma privada de serveis de factura electrònica o de programari comptable per als ens locals

Com que el proveïdor que s’utilitzarà ja està integrat en e.FACT, una vegada duta a terme l’alta, només es facilitaran les credencials de connexió de l'entorn de PRODUCCIÓ del servei.

Hi ha dos possibles escenaris:

 1. Mitjançant la integració de serveis de factura electrònica proporcionada pel teu proveïdor de plataforma privada de serveis de factura electrònica:
  • Actualment, estan integrats, entre d’altres, els sistemes de gestió comptable SICALWIN (AYTOS CPD), CGAP (ABSIS), SICAP TAO (T-Systems), SICAL Genesys (AUDIFILM), Aiperon Software o Plataforma Gestiona d’esPublico. En aquests casos, la integració a e-FACT és molt fàcil i ràpida, perquè són sistemes que ja estan integrats. 
  • Per als casos que el teu proveïdor no estigui integrat, si ho desitja, ho pot sol·licitar consultant la Documentació per a la integració a e-FACT
 1. Mitjançant la integració d'un proveïdor de programari comptable per als ens locals:
  • És possible que aquest sigui un ens supramunicipal, com diputacions o bé consells comarcals, que ofereixin als seus ens aquest servei de recepció i gestió de les factures. En aquest cas, la gestió de les vostres factures i la connexió la fa l’ens supramunicipal.
Sol·licitar l'alta a l'e-FACT

Si ets un departament de la Generalitat o un organisme depenent d'aquest

Per sol·licitar el servei, en cas d'organismes del sector públic de la Generalitat, cal que t'adrecis al Centre de Competència de Suport a la Factura Electrònica (CCSeF). 

Trobaràs més informació a la web de Factura Electrònica del Departament d'Economia i Hisenda.

Si ets un ens local

Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

És important que consideris:

 • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
 • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT t’hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
 • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.
Passos a seguir un cop donats d'alta al servei - Modalitat 1

Mitjançant el portal EACAT

1. Publicar l'URL de la bústia de lliurament al teu web o seu electrònica ben visible per tal que els teus proveïdors puguin trobar fàcilment el lloc des d’on enviar-te les factures.

2. Assignar els permisos d’EACAT del servei e-FACT als usuaris per tal que puguin accedir al Portal de Receptor des d’EACAT. Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens.

Els rols disponibles són:

  • Admin: aquest rol permet accedir al Portal de Receptor per tal de gestionar les factures amb els seus corresponents canvis d'estat. 
  • Responsable del servei: en aquest cas, per aquesta modalitat, no aplica assignar aquest rol. 
  • Gestor DIR3: aquest rol permet gestionar les relacions dels codis DIR3 de l'ens a e-FACT.

3. Comunicar als teus proveïdors habituals com poden fer-te arribar les factures electròniques (bústia de lliurament) i l’adreça del portal de suport a empreses.

4. Accedir al portal receptor mitjançant l’EACAT

Passos a seguir un cop donats d'alta al servei - Modalitat 2

Mitjançant l’adaptació del vostre programari de gestió comptable

1. Publicar l'URL de la bústia de lliurament al teu web o seu electrònica ben visible per tal que els teus proveïdors puguin trobar fàcilment el lloc des d’on enviar-te les factures.

2. Configurar la teva eina amb les dades FTP facilitades al correu d’alta del servei per tal de poder recepcionar les factures que t’enviïn els proveïdors.

3. Gestionar els accessos a l’eina pròpia de l’ens sol·licitant.

4. Comunicar als teus proveïdors habituals com poden fer-te arribar les factures electròniques (bústia de lliurament) i l’adreça del portal de suport a empreses.

5. Assignar els permisos d’EACAT del servei e-FACT als usuaris per tal que puguin accedir al Portal de Receptor des d’EACAT. Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens.

Els rols disponibles són:

  • Admin: en cas que, hagis delegat al Consorci AOC la custòdia de les factures, t'hauràs d'assignar aquest rol per a poder consultar-les des del portal de receptor (no es podrà efectuar cap canvi d'estat).
  • Responsable del servei: qui tingui assignat aquest rol, podrà rebre per correu electrònic les dades FTP sempre que aquest ho demani.
  • Gestor DIR3: aquest rol permet gestionar les relacions dels codis DIR3 de l'ens a e-FACT.

Passos a seguir un cop donats d'alta al servei - Modalitat 3

Mitjançant un proveïdor de plataforma privada de serveis de factura electrònica o de programari comptable per als ens locals

1. Publicar l'URL de la bústia de lliurament al teu web o seu electrònica ben visible per tal que els teus proveïdors puguin trobar fàcilment el lloc des d’on enviar-te les factures.

2. Informar al proveïdor de la plataforma de les dades FTP facilitades al correu d’alta del servei per tal de poder recepcionar les factures que t’enviïn els proveïdors.

3. Gestionar els accessos a l’eina de comptabilitat.

4. Comunicar als teus proveïdors habituals com poden fer-te arribar les factures electròniques (bústia de lliurament) i l’adreça del portal de suport a empreses.

5. Assignar els permisos d’EACAT del servei e-FACT als usuaris per tal que puguin accedir al Portal de Receptor des d’EACAT. Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens.

Els rols disponibles són:

  • Admin: en cas que hagis delegat al Consorci AOC la custòdia de les factures t'hauràs d'assignar aquest rol per a poder consultar-les des del portal de receptor (no es podrà efectuar cap canvi d'estat).
  • Responsable del servei: qui tingui assignat aquest rol podrà rebre per correu electrònic les dades FTP, sempre que aquest ho demani. 
  • Gestor DIR3: aquest rol permet gestionar les relacions dels codis DIR3 de l'ens a e-FACT.