Per accedir al portal del Receptor d'e-FACT heu d'entrar a www.eacat.cat , identificar-vos i a continuació accedir a l'apartat "Aplicacions" on haureu de seleccionar " "e-FACT Portal del receptor de factures electròniques"

A continuació us detallem els diferents apartats del Portal de Receptor de l'e-FACT:

Pantalla principal

En aquesta pantalla trobarem el llistat de factures que han arribat al nostre ens. Per defecte, aquest llistat de factures està ordenat per la “Data de registre” d’entrada de la factura.

imatge_6.png

Què trobem a la pantalla principal

A la pantalla principal del portal de receptor trobem:

 • Cercador que busca per número de factura i altres paràmetres.
 • Descàrrega de la factura XML i del rebut de factura en format PDF
 • Es pot ordenar qualsevol de les columnes del llistat de factures en ordre ascendent o descendent.
 • Quan s’accedeix al Portal del Receptor, el llistat de factures està ordenat per data de registre
 • Identificació més clara de l’estat de les factures per color i estat de la factura
 • Podem refrescar la pantalla per si han arribat noves factures

imatge_7.png

Com saber si ha arribat una factura nova

Les noves factures es destacaran de la resta de factures perquè l’estil de lletra de la descripció de la factura, canviarà a negreta.

Imagen6.png

Quan es descarregui la factura XML, el rebut PDF o bé s’accedeixi al detall de la factura, deixarà d’estar en estil negreta i tindrà el mateix estil que la resta de factures.

Cercador de factures

El cercador permet per defecte, fer cerques de factures per número de factura. Només cal informar el número de factura que estem cercant

imatge_8.png

El cercador també permet cercar per altres camps. Cal clicar al selector de camps:

imatge_9.png

I es desplegarà una nova finestra amb els camps pels quals podem fer cerques. Podem fer cerques per qualsevol camp. Només pel cas del proveïdor, podem fer cerques pels proveïdors que continguin els caràcters que hi posem. Per exemple:

Si posem com a nom de proveïdor “SE”, la cerca retornarà:

 • SErveis Industrials SA
 • BolSEra Martinez SL
 • Elèctrica ProfaSE SA

Un cop informats els camps per a fer la cerca, cliquem al botó “Aplicar” perquè mostri els resultats de la cerca. Cliquem al botó “Netejar” si volem esborrar el filtre de cerca i tornar al llistat inicial de factures.

imatge_10.png

Ordenació de factures del llistat

Podem ordenar les factures per qualsevol dels criteris que tenim per columna. Quan cliquem sobre el camp d’una columna, apareix un triangle al costat del nom de la columna indicant el sentit de l’ordenació:

imatge_11.png

Actualització del llistat de factures

Podem actualitzar el llistat de factures, sense haver de sortir de l’e.FACT i tornant a entrar clicant a “Les meves factures”:

imatge_12.png

Podem també aprofitar una més la pantalla si cliquem a la icona  3ralles.png, i reduïm el menú:

imatge_13.png

Estats de les factures

S’ha simplificat els estats de les factures de manera que només es tracten per pantalla els estats obligatoris pel Punt General d’Entrades de factures són:

 • Registrada
 • Registrada en RCF
 • Comptabilitzada l’obligació de pagament
 • Pagada
 • Rebutjada

imatge_14.png