Per tal que el servei e-FACT pugui adreçar les factures cap a l’òrgan administratiu corresponent, cal que a la factura s’identifiquin els codis DIR3 de l’òrgan. A EACAT disposes de l’espai on cada entitat podrà gestionar els seus codis DIR3.

Els codis DIR3 que cada òrgan gestiona a l’EACAT, són consultables per qualsevol proveïdor al Portal de lliurament de factures. Aquesta consulta de codis DIR3 és freqüent donat que des de fa més de 2 anys, estem informant els proveïdors que cal que informin aquesta dada a la factura.

Els codis DIR3 que pots utilitzar a e-FACT són els codis que estan donats d’alta al “Directorio Común”. Pots consultar com gestionar els codis DIR3 al “Directorio Común” a la FAQ d'alta a DIR3.

Codis DIR3 del “Directorio Común”, FACE i e-FACT

Els codis DIR3 sempre s’han de definir al “Directorio Común”. En aquest espai és on les entitats defineixen la seva organització. Aquesta organització pot ser molt bàsica, de manera que només es defineix un únic nivell de codi DIR3, o més complexa, quan l’entitat identifica tota la seva organització en un conjunt de codis DIR3.

Un cop s’ha definit l’entitat en diferents codis DIR3 (o només un únic codi DIR3), hi ha aplicacions que pel seu funcionament, identifiquen a les entitats per codi DIR3 enlloc de NIF. Aquest és el cas de FACE i e-FACT. Així que quan s’envia una factura, caldria identificar l’ens pel codi DIR3, i amb aquest codi DIR3 l’ens pot gestionar per la unitat corresponent la factura.

Per tant, cal donar d’alta els codis DIR3 del meu ens a FACE i e-FACT? A e-FACT sí que cal donar-los d’alta perquè al portal de lliurament de factures, podem informar als proveïdors dels codis DIR3 de cada ens. A FACE no cal donar d’alta els codis DIR3, a no ser, que tinguis proveïdors que emetin les factures via FACE. Només en aquest cas, cal donar d’alta els codis DIR3 a FACE.

Com donar d’alta els codis DIR3 a FACE

Per donar d’alta els codis DIR3 a FACE, has de sol·licitar l’alta al ministeri del teu ens a FACE, mitjançant el formulari de sol·licitud de FACE.

Com gestionar els codis DIR3 del meu òrgan administratiu

Per gestionar les relacions dels codis DIR3 a e-FACT cal que el gestor d'usuaris d'EACAT t'assigni el permís anomenat "Gestor DIR3" del servei e-FACT

Filtre e-fact amb les opcions Admin, Gestor DIR3 i Responsable del servei

Un cop disposis del permís, des d'EACAT/Aplicacions/e-FACT ves a l'apartat "Relacions DIR3" on trobaràs l'opció "Nova relació DIR3"

apartat relacions DIR3 - Nova relació

 

I a la finestra de creació de relacions DIR3, informa les dades del codi DIR3:

Quan cliques a Oficina Comptable, el servei fa una consulta dels codis DIR3 del teu ens i mostra els codis DIR3 definits al “Directorio Común” de la unitat que haurà de tramitar les factures:

Clica al botó “Aplicar” quan tinguis definits els codis DIR3 de la teva unitat. Si vols esborrar les dades que has informat, clica sobre el botó “Netejar”:

Recorda que prèviament has d'haver donat d’alta aquests codis al <color="#1771b9"> "Directorio Común". </color="#1771b9">

Com fer cerques

Pots cercar per qualsevol camp. Si tens, per exemple, aquests codis DIR3 definits:

I cerques per “tur”:

Et retorna el següent resultat:

Quan tens una cerca activa, et mostra un cercle blau sobre el filtre:

També pots fer cerques més refinades, cercant per un codi DIR3 en concret per a una OC, OG o UT, clicant sobre l’element de filtre:

I informant el camp amb el qual vols fer la cerca amb el contingut a cercar: