Quins permisos són necessaris per accedir al Portal del Receptor/Custòdia

Els permisos els assigna el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens. Els rols disponibles són:

  • Admin: aquest rol permet accedir al Portal de Receptor per tal de gestionar les factures amb els seus corresponents canvis d'estat. En cas que hagis delegat al Consorci AOC la custòdia de les factures, t'hauràs d'assignar aquest rol per a poder consultar-les des del Portal de Custòdia però no es podrà efectuar cap canvi d'estat.
  • Responsable del servei: qui tingui assignat aquest rol, podrà rebre per correu electrònic les dades FTP sempre que aquest ho demani. 
  • Gestor DIR3: aquest rol permet gestionar les relacions dels codis DIR3 de l'ens a e-FACT.

Com accedir al Portal del Receptor/Custòdia?

L’accés al Portal del Receptor o Portal de Custòdia (en funció de la modalitat e-FACT escollida) es realitza a través del portal EACAT mitjançant autenticació amb certificat digital o bé, amb NIF/contrasenya, clicant al botó “Accedeix”.

mceclip1.png

Una vegada realitzada l’autenticació a l'EACAT, l’accés al portal e-FACT es realitza a través de la pestanya “Aplicacions”.

mceclip2.png

Quines opcions tinc des de la pantalla principal?

Les diferents opcions que trobaràs a la pantalla principal les tens indicades a la següent FAQ: Portal del receptor

En cas que, hagis delegat al Consorci AOC la custòdia de les factures, tindràs totes les opcions disponibles, però no es podrà efectuar cap canvi d'estat.

En accedir a e-FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El meu espai, si disposes de permisos del servei e-FACT. Si no disposes de permisos, el teu gestor d’usuaris te’ls haurà d’assignar. 

També pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si és el teu cas, pots consultar el pas a pas per a començar amb el servei e-FACT.