Quins permisos són necessaris per accedir al Portal del Receptor/Custòdia

Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens. Els rols disponibles són:

  • Admin: Aquest rol permet accedir al Portal de Receptor per tal de gestionar les factures amb els seus corresponents canvis d'estat. En cas que, hagis delegat al Consorci AOC la custòdia de les factures, t'hauràs d'assignar aquest rol per a poder consultar-les des del portal de receptor pero no es podrà efectuar cap canvi d'estat.
  • Responsable del servei: Qui tingui assignat aquest rol, podrà rebre per correu electrònic les dades FTP sempre que aquest ho demani. 

861499f84a461b1c94e97f27bb1fe33918c066fc2091997f7a79845d1357fbb3.png

Com accedir al Portal del Receptor/Custòdia?

L’accés al Portal del Receptor o Portal de Custòdia (en funció de la modalitat e.FACT escollida) es realitza a través del portal EACAT mitjançant autenticació amb certificat digital o bé, amb NIF/contrasenya, clicant al botó “Accedeix”.

mceclip1.png

Una vegada realitzada l’autenticació a l'EACAT, l’accés al portal e-FACT es realitza a través de la pestanya “Aplicacions”.

mceclip2.png
Quines opcions tinc des de la pantalla d’accés?
  1. Informació d’Usuari: Mostra el nom d’usuari/ària i el seu últim accés,
  1. Suport: Obre en nova pestanya la pàgina del Portal de suport d’e-FACT.
  1. Utilitats: Permet l’accés a altres funcionalitats com la creació de recerques personalitzades, descàrregues, informes i personalitzar els llistats.
  1. Cercar per filtre: Seleccionar filtres per a recerques habituals.
  1. Opcions sobre els llistats: Opcions que permeten realitzar accions sobre un conjunt de factures rebudes: Baixar els documents del filtre aplicat, Visualitzar i imprimir els documents seleccionats i Baixar els documents seleccionats
  1. Llistat de factures: mostra les dades de cadascuna de les factures rebudes.

Nota: En cas que, hagis delegat al Consorci AOC la custòdia de les factures, no es podrà efectuar cap canvi d'estat.

En accedir a e-FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El meu espai, si disposes de permisos del servei e-FACT. Si no disposes de permisos, el teu gestor d’usuaris te’ls haurà d’assignar. 

També pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si és el teu cas, pots consultar el pas a pas per a començar amb el servei e-FACT.