El portal del receptor només informa d’una sèrie de camps del contingut facturae que s’han definit com a bàsics. D’aquesta manera, tot i que e.FACT accepta aquelles factures que inclouen en les extensions camps “utilities” com és aquest camp, aquestes no són homogènies per tots els proveïdors i no estan homologades pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i per tant, ara mateix, no es validen ni es visualitzen en el visor.

Ara mateix, per poder visualitzar aquest i altres camps particulars de determinats proveïdors, hi ha dues solucions:

  • utilitzar els visors particulars i gratuïts que ofereixen els propis proveïdors.
  • demanar que els proveïdors us passin la factura adjunta en pdf amb una visualització que us permeti veure aquests camps.