Com es crea un filtre al llistat de factures?

Per crear un filtre, hem d’anar a l’opció “Utilitats” de la pantalla d’accés

Seleccionem l’opció: “Editar i crear filtres”

Seleccionem l’opció: “Nou filtre”

Indicarem el nom amb el qual volem identificar el filtre i marcarem els camps amb els valors que volem filtrar al llistat de factures rebudes.

Per a aplicar els canvis en el nostre llistat de factures podem:

 • Opció 1:
  • Seleccionar “confirmar”
  • “Tornar a Llista factures”
 • Opció 2:
  • Seleccionar “confirmar i tornar al llistat”

Premem al botó “cancel·lar” per a tornar a la pantalla principal sense aplicar els canvis o bé amb l’opció “Tornar a la Llista de factures”.

Com modificar un filtre?

Per a modificar un filtre, hem d’anar a l’opció “Utilitats” de la pantalla d’accés

Seleccionem l’opció: “Editar i crear filtres”

Seleccionem el filtre existent sobre el qual necessitem fer el canvi i cliquem sobre “Editar filtre seleccionat”

Farem els canvis necessaris al filtre a modificar

Informem els camps amb els valors que volem filtrar al llistat de factures rebudes.

Per a aplicar els canvis en el nostre llistat de factures podem:

 • Opció 1:
  • Seleccionar “confirmar”
  • “Tornar a Llista factures”
 • Opció 2:
  • Seleccionar “confirmar i tornar al llistat”

Premem al botó “cancel·lar” per a tornar a la pantalla principal sense aplicar els canvis o bé amb l’opció “Tornar a la Llista de factures”.

Com esborrar un filtre?

Per esborrar un filtre, hem d’anar a l’opció “Utilitats” de la pantalla d’accés

Seleccionem l’opció: “Editar i crear filtres”

Seleccionem el filtre existent sobre el qual necessitem fer el canvi i cliquem sobre “Esborrar filtre seleccionat”

Puc utilitzar els filtres a la llista de factures?

Qualsevol dels filtres creats, estaran disponibles al desplegable “Cercar per filtre” del llistat de factures

Al seleccionar el filtre aplicat sobre el llistat, la pestanya activa serà la de “Recerques personalitzades