Per a que e.FACT pugui recollir les factures que arriben a FACe, cal modificar el comportament de l’RCF del teu ens a FACe.

Cal que prèviament et donis d’alta al servei de FACe. Per fer-ho descarrega el document anomenat “Documento alta en FACe” publicat a l’àrea de descàrregues que trobaràs al portal per a l’administració electrònica (PAE)  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/ La ruta per trobar el document és “Área descargas/Kit de bienvenida/Alta en FACe”.

Aquest document detalla el procés d’adhesió d’una administració pública per a l’ús de FACe.

Un cop el teu ens estigui donat d’alta a FACe:

1. Accedeix a l’enllaç https://gestion.face.gob.es/ , i identificat tal i com explica al punt “1.6. Acceso al Sistema des del Portal”  del document de FACe.

2. Un cop t’hagis identificat, clica a botó “Directorio FACe” >> “Unidades” del menú principal, i a continuació veuràs tota la informació referent a les Unitats, tal i com mosta al punt “3.3. Unidades FACe perfil Administrador”.

 

3. Quan vegis el detall de les unitats, has de clicar sobre el botó que surt a la columna RCF per a poder activar l’RCF e.FACT:

4. Apareixerà una pantalla com aquesta ( en aquest cas s’ha agafat com a exemple el del Consorci AOC).

5. En aquesta pantalla, has de seleccionar com Registre Comptable de Factura: CRF e.Fact AOC

6. A partir d’aquest moment, FACe reenviarà les factures a e.FACT.