El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT del Consorci AOC és un XML amb una estructura determinada coneguda com factura-e.

Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei e.FACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, són 3.2, 3.2.1 i 3.2.2.

Si s’envien les factures en un format anterior, aquestes seran rebutjades.

Pots obtenir més detall de l’esquema del format i versions al document Formato Facturae de la web http://www.facturae.es.