Els primers passos amb l’e.FACT varien segons la modalitat escollida:
Modalitat 1. Portal del receptor
Publicar la URL de la bústia de lliurament al teu web o seu electrònica ben visible per tal que els teus proveïdors puguin trobar fàcilment el lloc des d’on enviar-te les factures
 • Assignar els permisos d’EACAT del servei e.FACT als usuaris per tal que puguin accedir al portal de Receptor des d’EACAT > Aplicacions > e.FACT (Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens).
 • Comunicar als teus proveïdors habituals com poden fer-te arribar les factures electròniques (bústia de lliurament) i l’adreça del portal de suport a empreses.
 • Modalitat 2. A través dels sistemes d’informació propis de l’ens sol·licitant
 • Publicar la URL de la bústia de lliurament al teu web o seu electrònica ben visible per tal que els teus proveïdors puguin trobar fàcilment el lloc des d’on enviar-te les factures.
 • Configurar la teva eina amb les dades FTP facilitades al correu d’alta  per tal de poder recepcionar les factures que t’enviïn els proveïdors.
 • Gestionar els accessos a l’eina pròpia de l’ens sol·licitant.
 • Si has sol·licitat la modalitat de Custòdia: Assignar els permisos d’EACAT del servei e.FACT als usuaris per tal que puguin accedir al portal de Custòdia des d’EACAT > Aplicacions > e.FACT (Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens).
 • Comunicar als teus proveïdors habituals com poden fer-te arribar les factures electròniques (bústia de lliurament) i l’adreça del portal de suport a empreses
 • Modalitat 3. A través d’un proveïdor de plataforma privada de serveis de factura electrònica o de programari comptable per als ens locals
 • Publicar la URL de la bústia de lliurament al teu web o seu electrònica ben visible per tal que els teus proveïdors puguin trobar fàcilment el lloc des d’on enviar-te les factures.
 • Informar al proveïdor de la plataforma de les dades FTP facilitades al correu d’alta per tal de poder recepcionar les factures que t’enviïn els proveïdors.
 • Gestionar els accessos a l’eina de comptabilitat.
 • Si has sol·licitat la modalitat de Custòdia: Assignar els permisos d’EACAT del servei e.FACT als usuaris per tal que puguin accedir al portal de Custòdia des d’EACAT > Aplicacions > e.FACT (Aquesta tasca l’ha de fer el gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens).
 • Comunicar als teus proveïdors habituals com poden fer-te arribar les factures electròniques (bústia de lliurament) i l’adreça del portal de suport a empreses
 • Enllaços d’interès