Què és la “Llista de factures”?

La Llista de factures fa referència al recull de factures que es troben a la pantalla principal d’accés a e.FACT. Aquest llistat de factures ens permet fer la consulta de les factures “Rebudes” o bé, les factures segons “Recerques personalitzades”.

Quina informació està disponible en la pestanya “Rebudes” de la llista de factures?

La pestanya “Rebudes” mostra el llistat de totes les factures rebudes i visibles per a l’usuari/ària.

El servei assigna aquesta pestanya com a pantalla d’accés per defecte.

Què permet la pestanya “Recerques personalitzades”?

La pestanya “Recerques personalitzades” mostra el llistat de factures que compleixen els criteris seleccionats en el filtre. A l’apartat de “Com es crea un filtre al llistat de factures?” s’explica com crear filtres. Els filtres ens permeten fer cerques predefinides cercant per diferents valors que puguin tenir les factures. Per exemple, podem filtrar per data de factura, per import, per l’estat de la factura, per data de registre, per estat, etc., inclús per una combinació de qualsevol criteri.

A través de la configuració del llistat de factures rebudes podem establir el llistat de “Recerques personalitzades” com a pestanya per defecte, en aquest moment es convertirà en la pantalla d’inici per l’usuari/ària.

Com puc saber en el llistat de factures l’estat actual d’una factura?

L’estat de la factura es troba disponible en el llistat de factures en forma d’icona en la columna o bé com a text en la columna Estat del document.

Si alguna d’aquestes columnes no es troba en el nostre llistat, hem de revisar les columnes “No Visibles”, per a afegir-les en el llistat. Podeu anar a “Com afegir columnes del llistat de factures?” Per a mostrar aquelles columnes que no apareixen al llistat.

Els estats en què es poden trobar les factures són els següents:

Com puc saber si una factura té documents adjunts?

La columna indica, mitjançant un clip, si la factura té o no documentació adjunta.

Si es mostra la icona d’un clip a la fila d’una factura, indica que la factura té documentació adjunta. En qualsevol altre cas, apareixerà buida la columna, tal com es veu a la imatge.

Com puc configurar un filtre com llistat per defecte?

Cada usuari/ària pot crear els seus filtres. Qualsevol dels seus filtres es pot configurar perquè sigui el llistat de les factures que aparegui per defecte, quan s’accedeix al llistat de factures.

Cada vegada que accedeixi amb el meu usuari/ària mostrarà el llistat de factures aplicant el filtre seleccionat per defecte. Inicialment, el llistat de factures que apareixerà és el de les factures “Rebudes”

Per a posar per defecte un filtre, hem d’anar a “Utilitats” de la pantalla d’accés

Seleccionem l’opció “Editar la vista de la llista de factures”

Triarem com a “Valor per defecte” el filtre que volem establir per a la nostra pantalla d’inici.

És necessari que aquest filtre existeixi prèviament per a poder seleccionar-lo en el desplegable.

Per a aplicar els canvis en el nostre llistat de factures podem:

 • Opció 1:
  • Seleccionar “confirmar”
  • “Tornar a Llista de factures”
 • Opció 2:
  • Seleccionar “confirmar i tornar al llistat”

Premem al botó  “cancel·lar” per a tornar a la pantalla principal sense aplicar els canvis o bé amb l’opció “Tornar a la Llista de factures”.

Com puc ordenar les columnes de la llista de factures?

Si cliquem sobre qualsevol de les columnes, tot el llistat es reordenarà tenint en compte l’ordre d’ordenació de la columna seleccionada.

Apareix marcada la columna que ordena el llistat.

Per exemple, per a ordenar el llistat per data de factura descendent:

Com configurar les columnes de la llista de factures?

Es pot modificar l’ordre en què apareixen les columnes al llistat de Factures. Aquest canvi de “vista” al llistat de factures només afecta l’usuari/ària que realitza el canvi.

Per a posar per defecte un filtre, hem d’anar a l’opció “Utilitats” de la pantalla d’accés.

Seleccionem l’opció “Editar la vista de la llista de factures

L’ordre de les columnes al llistat de factures, queda fixat per l’ordre en com es mostra al quadre de Visibles a la llista de camps:

En aquest cas, l’ordre a la llista de factures dels camps serà:

Número de documentEstat del documentImportData de recepcióData de la FacturaData de vencimentEmissor

Si volem canviar l’ordre del nostre llistat, hem de:

 • Seleccionar la columna a moure del llistat de columnes “Visibles” ,
 • Clicar sobre la icona  per a moure el camp si volem que aparegui abans d’on es troba actualment al llistat de factures.
  • Si cliquem 1 cop a la icona seleccionant el camp Import, el llistat quedaria així:
Número de documentImportEstat del documentData de recepcióData de la FacturaData de vencimentEmissor
 • Clicar sobre la icona per a moure el camp si volem que aparegui després d’on es troba actualment al llistat de factures.
  • Si cliquem 1 cop a la icona seleccionant el camp Import, el llistat quedaria així:
Número de documentEstat del documentData de recepcióImportData de la FacturaData de vencimentEmissor

Per a aplicar els canvis en el nostre llistat de factures, podem:

 • Opció 1:
  • Seleccionar “confirmar”
  • “Tornar a Llista factures”
 • Opció 2:
  • Seleccionar “confirmar i tornar al llistat”

Premem al botó  “cancel·lar” per a tornar a la pantalla principal sense aplicar els canvis o bé amb l’opció “Tornar a la Llista de factures”.

Com afegir columnes a la llista de factures?

Al llistat de factures podem afegir noves columnes. Aquest canvi de “vista” al llistat de factures només afecta l’usuari/ària que realitza el canvi.

Per a posar per defecte un filtre, hem d’anar a “Utilitats” de la pantalla d’accés.

Seleccionem l’opció “Editar la vista de la llista de factures

Només es poden afegir les columnes que es trobin al llistat de “No Visibles”

Si volem que una columna aparegui al llistat de Visibles, hem de:

 • Seleccionar la columna a visualitzar al llistat del quadre de “No Visibles”
 • Seleccionar la icona  , que ens permet moure una columna de l’estat de “No Visibles” a “Visibles”. A partir d’aquest moment, la columna apareixerà al llistat de factures

Per a aplicar els canvis en el nostre llistat de factures, podem:

 • Opció 1:
  • Seleccionar “confirmar”
  • “Tornar a Llista factures”
 • Opció 2:
  • Seleccionar “confirmar i tornar al llistat”

Premem al botó  “cancel·lar” per a tornar a la pantalla principal sense aplicar els canvis, o bé amb l’opció “Tornar a la Llista de factures”.

Puc modificar el nombre de factures a visualitzar a la llista de factures?

Sí, a través de l’opció “Utilitats” de la pantalla d’accés

Seleccionem l’opció “Editar la vista de la llista de factures”

A l’apartat de “Maneres de visualització les llistes de factures”, afegim el valor numèric a ”Número de factures a visualitzar per pàgina” (màxim 99)

Per a aplicar els canvis en el nostre llistat de factures podem:

 • Opció 1:
  • Seleccionar “confirmar”
  • “Tornar a Llista factures”
 • Opció 2:
  • Seleccionar “confirmar i tornar al llistat”

Premem al botó  “cancel·lar” per a tornar a la pantalla principal sense aplicar els canvis o bé amb l’opció “Tornar a la Llista de factures”.